Дана кришка ствольної коробки (далі КСК) призначена для установлення замість штатної кришки на мисливському карабіні Сайга.

КСК служить для установлення додаткових компонентів на зброю з використанням розташованої зверху КСК планки Пікатіні.

Особливістю КСК є можливість установлення на неї штатного цілика зброї.

Данная крышка ствольной коробки (далее КСК) предназначена для установки вместо штатной крышки на охотничьем карабине Сайга.

Комплект постачання (див. Мал. 1)

  1. Кришка – 1 шт.
  2. Планка – 1 шт.
  3. Напрямна – 1 шт.
  4. Штифт – 1 шт.
  5. Гвинт М4×6 – 2 шт.
  6. Шайба стопорна – 1 шт.
  7. Ключ шестигранник 2.5 мм – 1 шт.
  8. Інструкція з експлуатації – 1 шт.
  9. Пакувальна тара – 1 шт.

 

Мал. 1 - Комплект постачання

 

Перед початком використання КСК необхідно демонтувати зі зброї штатну кришку, штатний поворотний механізм і штатний цілик і встановити на їх місце КСК.

Порядок демонтажу штатної кришки і подальшої установки КСК наведено нижче:

УВАГА
Перед початком демонтажу і установлення необхідно перевірити, щоб зброя була розрядженою.
 

1. Зняти штатну кришку зі зброї.

2. Вийняти штатний поворотний механізм зброї і зняти з нього штатну пружину.

3. Демонтувати штатний цілик зброї, при цьому штатну пружину цілика необхідно залишити на своєму місці.

4. Встановити планку на кришку і закріпити її за допомогою двох гвинтів М4х6 (див. Мал.2).

Мал. 2

5. Встановити кришку з планкою на зброю, поєднавши при цьому отвір в планці з отвором в ствольній коробці під штатний цілик. 

6. Встановити у вказаний отвір штифт та застопорити його від випадання шляхом установлення шайби стопорної в кільцевий паз штифта. 

7. Встановити штатну пружину зброї на напрямну КСК. 

8. Підняти встановлену кришку і встановити на зброю напрямну зі штатною пружиною. 

9. Опустити кришку до замикання напрямної в отвір кришки.

УВАГА

Штатна пружина цілика, що залишилася на своєму місці, забезпечує надійну фіксацію КСК в відкинутому стані, але в ряді випадків (в залежності від фактичного стану пружини) може ускладнювати установлення кришки на ствольну коробку та замикання напрямної. В такому випадку допускається доопрацювання штифта знизу планки КСК, що передає зусилля від пружини на кришку. 

10. При необхідності – відрегулювати взаємне положення планки і кришки, відпустивши при цьому гвинти М4х6. Після остаточного регулювання гвинти затягнути до упору, при цьому рекомендується встановити їх на анаеробний фіксатор різьбових з'єднань (Loctite, DoneDeal). Анаеробний фіксатор різьбових з'єднань до комплекту постачання не входить, можливе його придбання в автомагазинах.

11. Підняти кришку і встановити штатний цілик зброї в прорізи планки КСК, попередньо викрутивши на кілька оборотів регулювальний гвинт знизу планки. Після установлення штатного цілика регулювальний гвинт затягнути до упору, потім опустити кришку.

Загальний вигляд КСК, встановленої на карабіні, представлений на Мал.3.

Після виконання наведених вище дій, КСК готова до експлуатації.

При експлуатації на КСК можливе установлення додаткового обладнання за допомогою інтегрованої планки Пікатіні.

При необходимости отрегулировать взаимное положение планки и крышки, отпустив при этом винты М4х6. После окончательной регулировки винты затянуть до упора, при этом рекомендуется установить их на анаэробный фиксатор резьбовых соединений (Loctite, DoneDeal). Анаэробный фиксатор резьбовых соединений в комплект поставки не входит, возможна его покупка в автомагазинах.

11. Поднять крышку и установить штатный целик оружия в прорези планки КСК, предварительно выкрутив на несколько оборотов установочный винт снизу планки. После установки штатного целика установочный винт затянуть до упора, затем опустить крышку.

Общий вид КСК, установленной на карабине, представлен на рис.3.

После выполнения вышеперечисленных действий КСК готово к эксплуатации.

При эксплуатации на КСК возможна установка дополнительного оборудования при помощи интегрированной планки Пикатинни.

Мал. 3 - Загальний вигляд КСК

РЕКОМЕНДАЦЇЇ ЗА ДОГДЯДОМ

КСК не вимагає особливого догляду.

При чищенні зброї рекомендується протерти КСК консерваційним мастилом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритні розміри (без планки) Д×Ш×В 285 мм×38 мм×38 мм
Довжина планки Пікатіні 165 мм
Маса нетто 120 г ± 10 г